Fundacja Kognitiv ul. Motylowa 32/2, 20-826 Lublin KRS 0000322340

Świat się skurczył.??????????????????

Bez specjalnego trudu możemy zajrzeć w najodleglejsze jego zakątki. Podróż dookoła globu nie jest już heroiczną, osiemdziesięciodniową wędrówką. Niektórym zresztą wystarcza wygodna kanapa i pilot od telewizora, aby zobaczyć co dzieje się w innym mieście, kraju, na innym kontynencie. Nie musimy miesiącami wypatrywać listonosza, który przyniesie nam list od rodziny zza oceanu. Kilka kliknięć i na ekranie komputera widzimy naszych bliskich. Możemy z nimi porozmawiać. Możemy porozmawiać z nieznajomymi, zawrzeć w jednej chwili dziesiątki nowych znajomości.

Wszystko wydaje się być na wyciągnięcie ręki. Ale mimo to zdarza nam się powtórzyć za człowiekiem, który wielokrotnie przemierzał najdalsze lądy i rozmawiał z ludźmi wielu kultur twarzą w twarz: „nie ogarniam świata”. Nie mamy złudzeń, że pomimo wszelkich udogodnień świat można ogarnąć.

Ale wierzymy, że nasza działalność przybliży nas do tego, abyśmy mogli go zrozumieć trochę lepiej. Zrozumieć lepiej innych ludzi – tych, którzy są najbliżej, naszą lokalną społeczność i tych nieco bardziej odległych – inne kultury,  inne doświadczenia.

Kognitiv – znaczy poznawczy. Chcemy poznawać, aby lepiej rozumieć…

Nasze główne cele statutowe:

1. Inicjowanie i wspieranie projektów badawczych,  szkoleniowych z zakresu komunikacji społecznej.

2. Rozwijanie i promowanie postaw nastawionych na aktywne uczestnictwo w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

3. Promowanie nowych technologii komunikacyjnych wśród obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży oraz osób starszych.

4. Rozwijanie świadomości na temat „nowych mediów” oraz szans i zagrożeń, wynikających z „rewolucji informatycznej”.

5. Wyrównywanie szans edukacyjnych zwłaszcza wśród dzieci, młodzieży i osób starszych oraz pochodzących z obszarów wiejskich.

6. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprawa w dostępie do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

7. Promowanie i upowszechnianie kształcenia ustawicznego.

8. Rozwijanie i promowanie idei współpracy międzynarodowej oraz kontaktów międzykulturowych.