Kobiety dla kobiet, Polska dla Kenii, człowiek dla człowieka 

CÓRKA MATKA KOBIETA to działania edukacyjne na rzecz wzmocnienia świadomości młodych dziewcząt z krajów rozwijających się oraz wsparcie ich w walce z nierównością szans i dyskryminacją ze względu na płeć. Beneficjentem projektu są 63 dziewczynki z Centrum Rehabilitacyjnego dla dziewcząt im. Św. Antoniego w Limuru, w Kenii.  

St. Anthony Children’s Home, bo tak nazywa się ich dom, znajduje się w Limuru Town, w centralnej prowincji Kenii. Miasto oddzielone od Nairobi ok. 36 km słynie z plantacji herbaty, które są jednym z ulubionych miejsc spacerów dziewczynek.  

Dom Dziecka w Limuru został założony z inicjatywy polskich Franciszkanów Konwentualnych w 2002 roku. Miejsce stworzone zostało z myślą o osieroconych, skrajnie ubogich oraz molestowanych fizycznie, psychicznie, a nawet seksualnie dziewczynkach. Wszystkie podopieczne uczą się w formalnym systemie edukacji, uczęszczając do przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły średniej, ale również na uniwersytet. Na co dzień opiekują się nimi siostry zakonne ze Zgromadzenia Córek Najświętszego Serca Pana Jezusa, a czasem także wolontariusze.  

Dziewczęta z St. Anthony Children’s Home pochodzą z patologicznych rodzin, które nie mogły zapewnić im podstawowych warunków życia z wielu względów. Niektórzy z rodziców byli dotknięci alkoholizmem, cierpieli na zaburzenia psychiczne oraz choroby, które nieleczone prowadziły  do ich śmierci. Dziewczęta, które trafiają do St. Anthony Children’s Home są w bardzo złym stanie psychicznym jak i również fizycznym, część z nich tuż po narodzinach, pozostawione przez matki w szpitalu, bez szans na spokojne dzieciństwo.  

Dom Dziecka w Limuru jest miejscem przeznaczonym wyłącznie dla dziewcząt z kilku powodów. Dziewczęta są powszechnie uważane za najbardziej bezbronną grupę, narażoną na niebezpieczeństwo i wykorzystywanie, co potwierdzają dane zawarte w aktach naszych podopiecznych. Gdyby nie bezpieczny dom jakim jest St. Anthony Children’s Home, dziewczęta mogłyby paść ofiarami wykorzystywania psychicznego i fizycznego, nawet przez członków rodziny.  

Motywacją do stworzenia projektu było również kilka bardzo znaczących faktów: 

  • Pozycja społeczna kobiet w Kenii jest wciąż oparta na tradycjach i przekonaniu, iż ich prawa nie są równe z prawami mężczyzn 
  • W dalszym ciągu rola kobiety ogranicza się do pilnowania ogniska domowego co sprawia, że rzadko kiedy dziewczęta skupiają się na samorozwoju 
  • Jedynie 48% dziewcząt kończy szkołę średnią, pozostała część zostaje w domu i nie uzyskuje w rezultacie żadnego wykształcenia, które dałoby im szansę na rynku pracy 

 

Projekt „Córka Matka Kobieta” to inicjatywa polskich kobiet, które zamierzają wesprzeć dziewczynki z Limuru za pomocą:

  • zajęć edukacyjnych dotyczących praw kobiet, ich pozycji na rynku pracy, roli w społeczeństwie, procesu dojrzewania, planowanego macierzyństwa, metod antykoncepcji, aspektów zdrowotnych
  • dystrybucji produktów kosmetycznych utrzymujących higienę osobistą
  • reakcji na wszechobecną dyskryminację kobiet w społeczeństwie kenijskim, które zostało ugruntowane w kulturze i obyczajowości przez wiele pokoleń 

 Aktualne informacje na temat projektu, dostępne są na stronie https://www.facebook.com/corkamatkakobieta