Projekt, w ramach którego fundacja kieruje działania do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych z terenów wiejskich i małych miasteczek, celem wyposażenia ich w niezbędną wiedzę i narzędzia, tak, by mogły dalej same skutecznie pozyskiwać środki na własną działalność, ulokowaną na miejscu i skierowaną do społeczności lokalnej.

Po więcej informacji, zapraszamy na stronę projektu Fundraising – prosto do celu.