FUNDACJA KOGNITIV 

fundacja@kognitiv.pl 

Adres siedziby:

ul. Motylowa 32/2

20-826 Lublin

KRS 0000322340